منابع درسی

به منظور سهولت دسترسی به منابع درسی آزمون های مختلف زبان برای شما کاربران گرامی، کتاب های آزمون زبان چینی، ترکی و ... را به صورت رایگان جهت دانلود در این صفحه جمع آوری کرده ایم.

منابع درسی آزمون زبان چینی (HSK standard course)

HSK standard course 1 - photo

سطح یک: character book

HSK standard course 1 - photo

سطح یک: main book

HSK standard course 1 - photo

سطح یک: work book

HSK standard course 2 - photo

سطح دو: character book

HSK standard course 2 - photo

سطح دو: main book

HSK standard course 2 - photo

سطح دو: workbook

منابع درسی آزمون ترکی YOS

METROPOL MATHEMATIK 1 2020 exirapply - photo

کتاب بانک سوالات ریاضی 1

به همراه 208 سوال یوس

2870 سوال تستی

انتشارات متروپل

چاپ 2020

 

 

METROPOL MATHEMATIK 1 2020 exirapply - photo

کتاب بانک سوالات ریاضی 2

به همراه 256 سوال یوس

2382 سوال تستی

1098 سوال تمرینی

انتشارات متروپل

چاپ 2020

 

METROPOL MATHEMATIK 1 2020 exirapply - photo

کتاب بانک سوالات هندسه

192 سوال حل شده

516 سوال تستی

768 سوال تمرینی

1152 سوال تقویتی

انتشارات متروپل

چاپ 2020

METROPOL MATHEMATIK 1 2020 exirapply - photo

کتاب درسنامه منطق عددی

63 سوال موضوعی

527 سوال تستی

انتشارات متروپل

چاپ 2020